dan Mata Nalar Mata Batin Berbincang dengan Jakob Oetama wajib Membuka Mata Hati